Полични стелажи, многоетажни стелажни системи

 

A-Z Solutions предлага широка гама от стелажни системи, които се използват в зависимост от приложението и изискване.

Освен изпълнението като покритие: праховобоядисани  рафтове или поцинковани полици, използването на системите се определя от съхраняваната стока и неиното тегло.

Рафтове в A-Z Solutions са с дълбочина, започваща от 300мм и достигаща до 800 мм.

Височините са съобразени с височината на Вашето помещение.

Полиците във височина могат да се преместват със стъпка 25 мм.

A-Z Solutions полични стелажи се предлагат като единични и сдвоени стелажи, едноетажна или многоетажни системи, стигащи до 4 етажа, приблизително до 10 метра височина.

При многоетажните полични системи се интегрират пътеки и стълби с цел да се достигне до по-горните етажи.

Аксесоари като: разделители, подпорни греди, аксесоари за съхранение на автомобилни гуми и резервни части на склад, задни и странични плътни и мрежещи стени решетка както и заключващи се врати, са възможни.

Повече информация? Телефон: +359 (2) 8921 680 или office.bg@a-z-solutions.eu

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НА A-Z SOLUTIONS

Контакти