драйв ин палетни стелажи

A-Z Solutions Drive-in стелажи

Където няма достатъчно място за разполагане на конвенционални палетни стелажи от една страна , и наличието на достатъчно стока от един тип, от друга , може да се изгради  драйв-ин стелажна система. Блок, подходящ за високи складове и уплътняващ максимално пространството.

Drive-In се наричат палетни стелажни блокове с множество канали един до друг, в които, както името описва се стоката се зарежда с кар. Поради това е важно да се гарантира, че съответната складова техника, която се използва е подходяша за широчината на коридорите.

Палетите трябва да са разположени и да са, естествено, в перфектно състояние, тъй като границите им поемат целия товар.

Броят на палети в даден канал, разположени на един ред зависи от вида на палетите,  очакваната плътност на съхранение и очакваната скорост на обработването им. Често се определя и от пространствените условия.

Оптималното подреждане на палети в дълбочина е при 6-9 броя. Разбира се, ние може да конфигурираме стелажния блок по Ваш вкус.

Броят на нивата зависи от височината на палетите и височината на повдигане на мотокара.

Поради спецификата на съхранение и на опериране на палетите не се препоръчва те да имат товар, излизащ извън тях.

Аксесоари като: профили, подвуждащи в коридора, ограничители за спиране на пале, предпазители на колоните, защитаващи ги от удар на мотокари, направляващи релси за мотокар,  са налични като опции.

Повече информация? Телефон: +359 (2) 8921 680 или office.bg@a-z-solutions.eu

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НА A-Z SOLUTIONS

Контакти