Push back палетни стелажни системи и решения

Push Back стелаж

A-Z Solutions Push Back палетни стелажи.

 

За съхранение на подобни по вид стоки може да се използва Push Back палетни стелажи. В тази система, може да се съхраняват до четири палети в дълбочина.

Стелажът се обслужва само от едната страна. Както зареждането, така и разтоварването на до 4 палети се извършва през една и съща клетка на стелажа. Първото пале се поставя на желаното ниво върху подвижна количка. Второто пале избутва първото до задната част на стелажа. По този начин, процесът на зареждане се провежда за трети и четвърти палета.

Последното пале се поставя директно на гредите в желаното ниво. Палетите се разтоварват по обратен на зареждането ред.

Push Back палетна система се препоръчва да се използва при еднакви по вид стоки, тъй като всяко поставено пале блокира достъпа на другото зад него.

Не се препоръчва използването на палети със стока, излизащи извън габаритите му, с цел на това една количка да прибутва друга, а не товарите да се сплескват при това движение.

Системата Push Back  е за предпочитане да се използва, когато има възможност на складиране в дълбочина до четири палети  и не е икономически изгодно да се инвестира в сателитна система.

Чрез Push Back  системата се постига най-голямо концентрирано складиране на даден м2.

При складиране по този начин трябва да се вземе предвид посоката на складиране на палетите

Пратете ни запитване и ние с удоволствие ще го превърнем в реалност.

Телефон: +359 (2) 8921 680 или office.bg@a-z-solutions.eu

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НА A-Z SOLUTIONS

Контакти